2019-04-03
VII Sesja Rady Powiatu

VII Sesja Rady Powiatu

Porządek obrad VII sesji Rady Powiatu Pabianickiego, 4 kwietnia 2019 roku (czwartek) 10:00

W czwartek 4 kwietnia 2019 roku, o godz. 10:00 w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 odbędzie się VII sesja Rady Powiatu Pabianickiego.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad VII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019 – 2025.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 rok.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912 E w Ldzaniu, Gmina Dobroń” z Funduszu Dróg Samorządowych oraz realizacji zadania w ramach tego funduszu.
6. Zamknięcie obrad VII Sesji RPP.