2019-04-15
Siła kobiet w samorządzie

Siła kobiet w samorządzie

Ranking dwutygodnika „Wspólnota”

Ranking na podstawie wskaźnika sfeminizowania JST
■ Feminizacja Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim
…………………………………………...…
■ Po raz trzeci dwutygodnik „Wspólnota” pisze – w układzie rankingowym – o udziale kobiet we władzach samorządowych. Za pierwszym razem analizowano składy rad i zarządów w kadencji 2002-2006 („Panie w samorządach”, Wspólnota nr 5/2004). Drugi raz podjęto temat po kadencji 2014-2018 („Siła kobiet w samorządzie”, Wspólnota nr 5/2017). Teraz analiza uwzględnia wyniki ostatnich wyborów, przeprowadzonych jesienią 2018 roku.
W Rankingu sfeminizowania JST, opublikowanym w połowie marca 2019 przez dwutygodnik WSPÓLNOTA Konstantynów Łódzki w kat. MIAST (bez miast na prawach powiatu), chociaż z niskim wskaźnikiem sfeminizowania (20%) uplasował się zdecydowanie w górnej połówce stawki zarówno w kraju (221. na 862), jak i w województwie (8. na 41) chociaż z niskim wskaźnikiem feminizacji (20%). W tym rankingu jednak nie liczy się miejsce ani wskaźnik, bo sporządzona klasyfikacja nie prezentuje ani osiągnięć czy atutów JST, a raczej dokumentuje ciekawostki wynikających z wyborów.
Autorzy rankingu: Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska.
■ Niski poziom feminizacji władz Konstantynowa Łódzkiego rekompensuje postępująca ostatnio feminizacja naszego urzędu miejskiego. Pana sekretarza miasta zastąpiła pani sekretarz, pana skarbnika miasta – pani skarbnik, pana rzecznika prasowego i jednocześnie kierownika GCI – pani rzecznik i pani kierownik, pana kierownika referatu gospodarki przestrzennej i nieruchomości – pani kierownik. Odwrotne zmiany dotyczą tylko stanowiska ds. zamówień publicznych i referatu księgowości.

BC