2019-04-16
Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Budżetu i Finansów

17 kwietnia 2019 roku (środa) 15.30

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2019 roku (środa) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter).
Porządek obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
2) analiza zaległości podatkowych wobec gminy,
3) sprawy różne.