2019-04-16
Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

17 kwietnia 2019 roku (środa) 15.00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2019 roku (środa) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter).
Porządek obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia;
2) kontrola tematyczna w Referacie Inwestycji i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim - omówienie;
3) plan kontroli tematycznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstantynowie Łódzkim;
4) absolutorium dla Burmistrza – sprawy organizacyjne;
5) sprawy różne.