2019-04-17
Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

18 kwietnia 2019 roku (czwartek) 15.30

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2019 roku (czwartek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
2) omówienie stanu bezpieczeństwa i porządku w mieście,
3) zaopiniowanie projektów Uchwał RM w sprawie:
a) wykazu kąpielisk na terenie gminy Konstantynów Łódzki oraz określenia sezonu kąpielowego,
b) oświadczenia Rady Miejskiej w sprawie strefy ochronnej (w rejonie osiedla Smulsko w Łodzi),
4) sprawy różne.