2019-04-24
VIII Sesja Rady Powiatu

VIII Sesja Rady Powiatu

Porządek obrad VIII sesji Rady Powiatu Pabianickiego, 25 kwietnia (czwartek) 9 00

PRZYPOMINAMY:

W czwartek 25 kwietnia 2019 roku, o godz. 9:00 w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 odbędzie się VIII sesja Rady Powiatu Pabianickiego.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad VIII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pabianickiego za rok 2018.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 rok.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Pabianicki”.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR V/41/19 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego.
11. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Pabianickiego z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018.
12. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Pabianickim.
13. Przyjęcie uchwały w sprawie zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich oraz tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych.
14. Przyjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Pabianickiego”.
15. Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych.
16. Zamknięcie obrad VIII Sesji RPP.