2019-04-19
Zmiany w UM

Zmiany w UM

Z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

Zmodyfikowany Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim wprowadzono Zarządzeniem NR 39/2019 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 1 marca 2019 roku. Miesiąc później ukazało się Zarządzenie NR 67/2019 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany tego pierwszego.
W Urzędzie Miejskim zatrudnieni są pracownicy samorządowi, których status określa:
– wybór (burmistrz)
– powołanie (zastępca burmistrza, skarbnik)
– umowa o pracę (sekretarz miasta i pozostali pracownicy)
Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim (nazwisko kierownika referatu lub funkcja i nazwisko osoby pełniącej stanowisko, nr pok., piętro, tel.):
1) referat finansowo-budżetowy (Dorota Tyszka, zastępca skarbnika miasta, pok. 8, p. I, tel. 42 211 11 73 wew. 150, 151);
2) referat księgowości (Grzegorz Grzelak, główny księgowy, pok. 24, p. I, tel. 42 211 17 42);
3) referat inwestycji i ochrony środowiska (Elżbieta Pawlak, pok. 6, p. I, tel. 42 211 10 52);
4) referat gospodarki przestrzennej i nieruchomości (Monika Pawlik, pok. 20, p. I, tel. 42 211 12 49);
5) referat spraw obywatelskich (Urszula Adaszyńska, pok. 02A, parter, tel. 42 211 12 13);
6) referat oświaty i polityki społecznej (Sylwia Pachla, pok. 11 i 12, p. I, tel. 41 211 18 22);
7) referat organizacyjny (Dorota Imbierczyk, pok. 31, p. II, tel. 42 211 12 12);
8) referat strategii, promocji i rozwoju miasta (Paulina Kukielińska, pok. 32b, p. II, tel. 42 211 11 73 wew. 102);
9) biuro rady miejskiej (Beata Pietrasik, pok. 40, p. II, tel. 42 211 15 94);
10) urząd stanu cywilnego (Anna Dziedzic, pok. 04, parter, tel. 42 211 62 37);
11) stanowisko ds. kadr (podinspektor Aleksandra Martelus, pok. 39, p. II, tel. 42 211 11 73);
12) stanowisko ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego (główny specjalista Tomasz Pawlaczyk, pok. 38, p. II, tel. 42 211 11 73 wew. 145);
13) stanowisko ds. zamówień publicznych (główny specjalista ds. zamówień publicznych Łukasz Piątek, pok.35, p. II, tel. 42 211 11 73 wew. 156);
14) zespół radców prawnych.

Wyodrębniona komórka organizacyjna:
Straż Miejska (komendant Przemysław Borowski, pok. 01, parter, tel. 42 211 15 17)

Do realizacji określonych zadań burmistrz może spośród pracowników urzędu powołać:
1) pełnomocnika, koordynatora;
2) stały lub zadaniowy zespół oraz komisję
W strukturze urzędu wyróżnione są podmioty:
1) inspektor ochrony danych
2) administrator systemu informatycznego
3) pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
4) rzecznik prasowy (Marlena Kamińska, tel. 42 211 11 73 wew. 102)
5) Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego
6) zespół konsultacyjny burmistrza
7) komisja socjalna zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
8) koordynator czynności kancelaryjnych
9) koordynator kontroli zarządczej
10) zespół ds. BIP
11) zespół ds. budżetu obywatelskiego
12) zastępca skarbnika (Dorota Tyszka)
13) główny księgowy (Grzegorz Grzelak)
14) komórka nadzoru
Aktualny Regulamin Organizacyjny nie uwzględnia Konstantynowskiej RadaySportu powołanej 20 marca 2019 (Zarządzenie NR 60/2019 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 20 marca 2019 roku).

Rys. Grzegorz Szafulera

BC