2019-04-24
VI sesja Rady Miejskiej

VI sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, 25 kwietnia 2019 roku (czwartek) 9:00

PRZYPOMINAMY:

W czwartek 25 kwietnia 2019 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej nr 2 (parter) odbędzie się VI sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wyznaczenie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z V sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z działalności między sesjami i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr III/12/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego.
8. Przedstawienie przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pana Pawła Sibińskiego:
a) sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Konstantynowie Łódzkim za rok 2018,
b) „oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla gminy Konstantynów Łódzki”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Konstantynów Łódzki oraz określenia sezonu kąpielowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność gminy Konstantynów Łódzki zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Konstantynów Łódzki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru drugiego przedstawiciela do Konstantynowskiej Rady Sportu.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały nr V/53/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w sprawie trybów nadawania tytułów „Honorowego Obywatela Miasta Konstantynowa Łódzkiego” i „Zasłużonego dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego” oraz powołania doraźnej Komisji do rozpatrywania wniosków o nadanie tytułów,
b) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego” – DRUK „A”
c) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego” – DRUK „B”
d) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego” – DRUK „C”.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Informacje związane z organizacją pracy Rady Miejskiej.
17. Zamknięcie VI sesji.