2019-04-22
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

23 kwietnia 2019 (wtorek) 15.30

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 23 kwietnia 2019 roku (wtorek) o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (sala konferencyjna - parter).
Porządek obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
2) rozpatrzenie skargi;
3) sprawy różne.