2019-04-22
Komisja Doraźna

Komisja Doraźna

23 kwietnia 2019 (wtorek) 16.30

Posiedzenie KOMISJI DORAŹNEJ DO ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O NADANIE TYTUŁÓW „HONOROWY OBYWATEL MIASTA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO I „ZASŁUŻONY DLA MIASTA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO” odbędzie się 23 kwietnia 2019 roku (wtorek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter).
Porządek obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad;
2) rozpatrzenie 4 wniosków i zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego” i projektu uchwały RM w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Konstantynowa Łódzkiego”
3) sprawy różne.