2019-04-22

Instalacja tylko do wtorku

INSTALACJA WIELKANOCNA KOKOKO KUKURYKU tylko do 23 kwietnia 2019

<ZDJĘCIA>

■ Wtorek 23 kwietnia 2019 będzie ostatnim dniem prezentacji INSTALACJI WIELKANOCNEJ 2019 KOKOKO KUKURYKU.
Od dwóch tygodni na placu Kościuszki w Konstantynowie Łódzkim jest czynna INSTALACJA WIELKANOCNA 2019 KOKOKO KUKURYKU. Chatka zamieszkała przez kury, otoczona ogromnymi jajami w zamyśle twórców, pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim nawiązuje do Roku Moniuszkowskiego. Była oryginalną scenerią, w której w Niedzielę Palmową (14 kwietnia 2019) odbył się Konstantynowski Jarmark Wielkanocny, pierwsze tego rodzaju wydarzenie w naszym mieście.

………............................................…………………………….
Sejm ustanowił rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki, „wybitnego kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie, twórcy polskiej opery narodowej", jak napisano w przyjętej uchwale. Podkreślono, że dorobek kompozytorski Moniuszki „imponuje różnorodnością, bogactwem melodycznym i głębokim zakorzenieniem w narodowej tradycji muzycznej". W 2019 r. przypada 200. rocznica urodzin kompozytora.
„Dorobek kompozytorski Stanisława Moniuszki, składający się z oper, pieśni, kantat, utworów religijnych, symfonicznych, kameralnych i solowych, a także operetek, baletów i muzyki do dramatów, imponuje różnorodnością, bogactwem melodycznym i głębokim zakorzenieniem w narodowej tradycji muzycznej. Jego twórczość operowa i pieśniarska stanowi trzon polskiego repertuaru wokalnego i niejednokrotnie jest osią zainteresowań artystycznych najwybitniejszych polskich śpiewaków" - czytamy w uchwale.
Jej autorzy przypominają, że Moniuszko był twórcą „Śpiewnika domowego" obejmującego ponad 200 pieśni. „Określenie +domowy+ miało głębsze znaczenie, aby uniknąć rosyjskiej cenzury, w zawoalowany sposób podkreślało narodowy charakter zawartych w śpiewniku pieśni" - napisali.
Stanisław Moniuszko był wzorem patrioty i – jak pisał w 1921 roku badacz jego twórczości Zdzisław Jachimecki – „krew z krwi i kość z kości Polakiem".
„Jego wielkie opery takie jak +Halka+, +Straszny dwór+ dotykające sedna idiomu polskości – zarówno w warstwie tekstowej, jak i muzycznej – do dziś stanowią inspirację dla wielu artystów, a w czasach jemu współczesnych tworzyły paletę barw, za pomocą której Polacy odmalowywali najpiękniejsze odcienie patriotycznych uczuć i narodowej tożsamości" - czytamy w uchwale.
Stanisław Moniuszko urodził się 5 maja 1819 w Ubielu. Był kompozytorem, dyrygentem, pedagogiem, organista. Autor ok. 268 pieśni, operetek, baletów i oper. Do jego najsłynniejszych dzieł należą opery: „Halka", „Straszny dwór" i „Paria".
Bernard Cichosz