2019-04-22
Komisja Mieszkaniowa

Komisja Mieszkaniowa

23 kwietnia 2019 (wtorek) 15.00

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej odbędzie się 23 kwietnia 2019 roku (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter).
Porządek obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
2) przekazanie informacji o osobach piszących w sprawie przyśpieszenia przydziału lokalu,
3) przydział lokalu,
4) zaopiniowanie projektu uchwały RM w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Konstantynów Łódzki,
5) różne.