2019-04-29
O wpływie niedoskonałego prawa gminnego na obroty ciał niebieskich

O wpływie niedoskonałego prawa gminnego na obroty ciał niebieskich

-----------------------------------------------------------------szept krzykacza

   W każdej gminie trwa nieustanne doskonalenie prawa gminnego. Rada miejska wprowadza nowe i zmienia istniejące akty prawa miejscowego (uchwały). Burmistrz wydaje akty wykonawcze (zarządzenia).
   Nowy burmistrz naszego miasta naprawia prawo gminne, jakie zastał po poprzedniku (np. wysokość dotacji dla poszczególnych klubów sportowych do niedawna nie miała żadnej podstawy prawnej). Pracuje po godzinach. Niekiedy musi doskonalić swoje akty prawne podjęte w przyspieszonym tempie (nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego trzeba było już poprawiać, podobnie było z zarządzeniem ustanawiającym Konstantynowską Radę Sportu). Niedoskonałość tych wspomnianych i innych aktów prawa gminnego podjętych w pośpiechu nie zmieni kierunku obrotu Ziemi. Nasza planeta, z tego powodu, nawet nie zmieni prędkości obrotu wokół własnej osi czy wokół Słońca. Tym bardziej niedoskonałość prawa gminnego nie będzie miała jakiegokolwiek wpływu na obroty żadnego z ciał niebieskich.
   Prawo trzeba doskonalić, bo niedoskonałe akty prawa gminnego mogą jednak w najmniej oczekiwanym momencie przynieść niepożądane skutki nie tylko podmiotom, do których są skierowane, ale również podmiotom stanowiącym akt prawa czy wydającym akt wykonawczy. Przykład takiego aktu wymagającego niezwłocznego udoskonalenia (uzupełnienia) to Zarządzenie nr 13/2019 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 22 stycznia 2019 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019. Brakuje w nim tytułów zadań, na jakie dotacje przyznano (zgodnie z wnioskiem klubu). Tego wymaga stosowna uchwała Rady Miejskiej. Zadaniem, bowiem nie jest nazwa sekcji klubowej podana w zarządzeniu. Sekcja klubu to podmiot bez zdolności prawnej, której interes reprezentuje klub (władze klubu). Zadanie oznacza czynności do wykonania, na które przyznano dotację. Nieuzupełnienie tego zarządzenia może skutkować niewłaściwym rozliczeniem środków przyznanych klubom (zwłaszcza jednemu), a w odniesieniu do organu wykonawczego gminy – zarzutem niegospodarności.
   Zwracałem na to już uwagę niejednokrotnie. Dopominają się o to również osoby ze środowiska sportowego.
   W tej sytuacji dziwna wydaje się ekspresowa (w 5 dni) poprawka do zarządzenia o ustanowieniu KRS zasugerowana przez jednego z radnych podczas V sesji RM. Radny zasugerował poprawkę przy okazji delegowania przez RM przedstawiciela do KRS. Zgłoszono dwóch kandydatów na jedno miejsce w KRS i radny zaproponował burmistrzowi zmianę zarządzenia przyznającą RM drugie miejsce, które obsadziłby odrzucony przez RM kandydat. Była to niezbyt trafna propozycja, co obnażyła mistrzowska politycznie riposta radnej Gabrieli Szczepaniak, przewodniczącej Klubu Radnych WdK. Radna natychmiast poinformowała, że w nowej sytuacji jej klub zgłosi jeszcze jedną kandydaturę.
Bernard Cichosz