2019-05-07
LOdD jest potrzebne w naszym mieście

LOdD jest potrzebne w naszym mieście

Z Krzysztofem Wielkopolanem, dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Konstantynowie Łódzkim rozmawia Bernard Cichosz.

Mijają dwa lata od czasu, kiedy I LO dla Dorosłych przeniosło swoją siedzibę do budynku dawnego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia w Konstantynowie Łódzkim. Czy zmiana miejsca wpłynęła na funkcjonowanie szkoły?

– Rzeczywiście to już 2 lata. Myślę, że można je nazwać dobrym czasem. Podążyliśmy za SP nr 2, która gościła naszą szkołę w budynku przy ul. Lutomierskiej i znów okazało się, że gościnność nowych murów tej placówki dała nam szansę na bezstresowe kontynuowanie naszej trudnej misji nauczania osób dorosłych. Jesteśmy jeszcze potrzebni w Konstantynowie Łódzkim, ponieważ zgłaszają się do nas osoby dorosłe, które chciałyby połączyć pracę z nauką w szkole zaocznej. W tej chwili mamy 60 słuchaczy.

Czy reforma oświaty, wprowadzenie nowego czteroletniego liceum niesie nowe szanse czy raczej zagrożenia?
– Przywrócenie 8-letniej podstawówki i 4-letniego liceum moim zdaniem daje możliwość normalnego funkcjonowania ogólnokształcącego liceum. Do tej pory 3-letnie liceum to podzielona na 2 części rzeczywistość. Pierwsza klasa była de facto przedłużeniem gimnazjum swoistą IV klasą gimnazjum realizowaną w murach innej szkoły dla wszystkich przedmiotów nauczania z wyjątkiem języka polskiego, matematyki i jęz. obcego. Dopiero od drugiej klasy przedmioty ogólnokształcące takie jak historia, geografia, wos, biologia, fizyka, chemia, informatyka mogłyby być nauczane na poziomie rozszerzonym, lub nie było ich wcale.
Według prawa szkoły dla dorosłych od II klasy liceum realizowały jedynie 5 przedmiotów: jęz. polski, jęz. obcy, matematykę i 2 przedmioty rozszerzone np. biologię i historię. Innych przedmiotów już nie realizowało się. Można powiedzieć, że był to przyśpieszony, w zasadzie półtoraroczny, kurs do matury, Teraz nowa podstawa programowa daje licealistom, również w szkołach dla dorosłych pełną ofertę edukacyjną.

Jednak to o rok dłużej...
– To prawda. Przez kilka lat będą jeszcze funkcjonowały oddziały dawnego systemu. Co więcej od września 2019 cały czas zapraszamy do 3-letniego LO na podbudowie gimnazjum, jak i 2-letniego LO na podbudowie szkoły zawodowej i 4-letniego LO na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej. Musimy jednak pamiętać, że słuchaczem naszej szkoły może być osoba pełnoletnia w uzasadnionych przypadkach nawet 16-latek za zgodą swoich rodziców.

Czy często zdarzają się przypadki podejmowana nauki przez osoby niepełnoletnie?
– Nie jest to częsta sprawa. Za każdym razem przekonuję rodziców i samych zainteresowanych, aby spróbowali kontynuowania nauki w szkołach dla młodzieży. Budzi to nawet zdziwienie rodziców i uczniów, że dyrektor zniechęca do własnej szkoły.

No właśnie, dlaczego?
– Zawsze zależało nam na dobru człowieka, który do nas przychodzi. Misją naszej szkoły jest umożliwić dokończenie edukacji dla osób, które z jakichś przyczyn nie mogły tego uczynić w standardowy sposób. Mamy też świadomość, że nasza szkoła jest szkołą zaoczną. Zajęcia odbywają się w soboty, czasami w niedziele i dla młodocianych to może okazać się za mało. Słuchamy jednak naszych rozmówców, Często nasza szkoła jest jedynym miejscem, w którym mogą oni zdobyć średnie wykształcenie.
Z Krzysztofem Wielkopolanem, dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Konstantynowie Łódzkim rozmawiał Bernard Cichosz.