2019-05-09
Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Budżetu i Finansów

Porządek obrad, 10 maja 2019 roku (piątek) 08.15

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, odbędzie się w dniu 10 maja 2019 roku (piątek) o godz. 08.15 w sali konferencyjnej w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
2) zaopiniowanie projektu Uchwały RM w sprawie zmiany Uchwały nr III/12/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019,
3) sprawy różne.