2019-05-09
VII (nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej

VII (nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad VII (nadzwyczajnej) sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, 10 maja 2019 roku (piątek) 8:30

VII (nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim odbędzie się w dniu 10 maja 2019 roku o godzinie 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej nr 2 (parter).
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Wyznaczenie sekretarza obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr III/12/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Wolne wnioski i informacje.
7.Zamknięcie VII (nadzwyczajnej) sesji.