2019-05-13
Kanalizacja komunalna dla Osiedla Kilińskiego-Południe

Kanalizacja komunalna dla Osiedla Kilińskiego-Południe

Zwiększanie dostępu do kanalizacji komunalnej. Gmina odrabia zaległości.

■ Osiedle Kilińskiego-Południe będzie podłączone do sieci kanalizacji komunalnej. W maju 2019 rozpoczęła się inwestycja obejmująca w pierwszym etapie ulice: Bema, Sowińskiego, Pułaskiego, Kilińskiego. Wartość robót (komunalna sieć kanalizacyjna z przyłączami i odtworzenie nawierzchni w pasie drogowym) wyniesie netto 1 694 172,00 zł. I etap powinien być zakończony do września 2019.

■ W ostatnim publikowanym przez Politechnikę Warszawską rankingu (za rok 2016) Konstantynów Łódzki zaliczany jest do gmin miejskich z bardzo niskim odsetkiem mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej (74,48). W klasyfikacji gmin miejskich nasze miasto plasuje się na końcu stawki w kraju (poz. 201. na 237) i w województwie łódzkim (poz. 14. na 15). I tak jest od kilkunastu lat.
   W pierwszej dekadzie maja 2019 (9.05) na ul. Kilińskiego (przy posesji nr 39) nastąpiło oficjalne rozpoczęcie budowy kanalizacji komunalnej dla osiedla Kilińskiego-Południe. Osiedle ma być podłączone do sieci kanalizacji komunalnej do września 2019 (I etap). Inwestycja w pierwszym etapie obejmuje ulice: Bema, Sowińskiego, Pułaskiego, Kilińskiego. Wartość robót (komunalna sieć kanalizacyjna z przyłączami i odtworzenie nawierzchni w pasie drogowym) wyniesie netto 1 694 172,00 zł.
   To dobra i oczekiwana inwestycja. Konstantynów Łódzki musi odrabiać wieloletnie zaległości w umożliwianiu mieszkańcom dostępu do kanalizacji komunalnej. Odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej w najlepszych gminach miejskich województwa zbliża się do 99%, a w naszym mieście kształtuje się na poziomie 75%.
W ostatnim publikowanym przez Politechnikę Warszawską rankingu (za rok 2016) Konstantynów Łódzki zaliczany jest do gmin miejskich z bardzo niskim odsetkiem mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej (74,48). W klasyfikacji gmin miejskich (nie obejmuje gmin miejskich na prawach powiatu, miejsko-wiejskich, wiejskich) nasze miasto plasuje się na końcu stawki w kraju (poz. 201. na 237) i w województwie łódzkim (poz. 14. na 15). I tak jest od kilkunastu lat, czyli od pierwszych notowań rankingu PW. W tej klasyfikacji obejmującej lata 2003-2016 Konstantynów Łódzki odnotowuje niski, niezadowalający wzrost odsetka mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej komunalnej (2003: 67,47; 2016: 74,48).
   Wykonawcą robót na Osiedlu Kilińskiego-Południe będzie firma Projektowanie, Wykonawstwo i Konserwacja Urządzeń Wod.-Kan. Marek Bartniak, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Baczyńskiego 6.
   Finasowanie inwestycji:
•pożyczka WFOŚiGW w Łodzi: 459 900,00 zł;
•umorzenie z pożyczki nr 67/OA/P/2008 z WFOŚiGW w Łodzi: 513 861,00 zł;
•udział własny: 720 411,00 zł.
Wartość netto zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla Osiedla Kilińskiego-Południe 1 694 172,00 zł (etap I).

Bernard Cichosz