2019-05-17
IX sesja Rady Powiatu

IX sesja Rady Powiatu

Porządek obrad IX sesji Rady Powiatu Pabianickiego, 23 maja (czwartek) 10 00

W czwartek 23 maja 2019 roku, o godz. 10:00 w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 odbędzie się IX sesja Rady Powiatu Pabianickiego.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad IX Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019 –2025.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 rok.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miasta Pabianice na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Likwidacja barier transportowych –zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim” dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pabianicach, ul. Jana Pawła II 68.
8. Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych.
9. Zamknięcie obrad IX Sesji RPP.