2019-05-28
Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Budżetu i Finansów

29 maja 2019 (środa) 14:00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 29 maja 2019 roku (środa) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji,
2) omówienie sytuacji w PKGKŁ Sp. z o.o.,
3) zaopiniowanie projektów Uchwał RM w sprawie:
a) zmiany Uchwały nr III/12/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019,
b) zmiany Uchwały nr III/11/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2019-2031,
4) sprawy różne.