2019-06-05
XI sesja Rady Powiatu

XI sesja Rady Powiatu

Porządek obrad XI sesji Rady Powiatu Pabianickiego, 6 czerwca (czwartek) 10.00

PRZYPOMINAMY:

W czwartek 6 czerwca 2019 roku, o godz. 10.00 w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 odbędzie się XI sesja Rady Powiatu Pabianickiego.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
6. Informacja Zarządu Powiatu Pabianickiego o stanie mienia Powiatu Pabianickiego za rok 2018.
7. Raport o stanie Powiatu Pabianickiego za 2018 rok - debata.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Pabianickiego.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2018 rok.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pabianickiego za 2018 rok.
11. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019 – 2025.
12. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 rok.
13. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
14. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/389/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki, zmienionej uchwałą Nr II/12/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 29 listopada 2018 r.
15. Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych.
16. Zamknięcie obrad XI Sesji RPP.