2019-06-01
Jest raport o stanie gminy

Jest raport o stanie gminy

Debata nad raportem do końca czerwca

<RAPORT o stanie gminy>

■ Podczas VIII sesji Rady Miejskiej (20.05.2019) Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego przekazał radnym raport o stanie naszej gminy.
■ Raport o stanie gminy będzie rozpatrywany podczas sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, która odbędzie się 27 czerwca 2019.
■ Tekst raportu o stanie gminy Konstantynów Łódzki jest dostępny w Internecie.

RAPORT>>>

Od bieżącego roku organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego są zobowiązane do przedstawiania radzie/sejmikowi do 31 maja każdego roku corocznego raportu o stanie danej jednostki samorządowej. Raport ten należy rozpatrywać podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu.
Raport i debata nad nim z udziałem nie tylko radnych, ale również mieszkańców jest szansą na rozwój samorządu. W debacie nad raportem radni będą mogli zabierać głos bez ograniczeń czasowych. Prawo zabrania głosu, po wypełnieniu pewnych warunków, mają też mieszkańcy.

<Aktualizacja: 2019-06-03>
Bernard Cichosz
Rys. Grzegorz Szafulera

 

POLECAMY:
Radni niczym parlamentarzyści