2019-06-04
Zgłoszenia do debaty nad raportem

Zgłoszenia do debaty nad raportem

Debata nad raportem odbędzie się podczas IX Sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, 27 czerwca 2019 roku (czwartek).

■ Mieszkańcy Konstantynowa Łódzkiego, którzy chcieliby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, składają do przewodniczącej rady miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób. Zgłoszenia należy składać do 26 czerwca 2019 roku do godz. 15.00.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim informuje o możliwości zgłaszania się mieszkańców gminy Konstantynów Łódzki do debaty nad raportem o stanie gminy Konstantynów Łódzki. Zgłoszenia należy składać do 26 czerwca 2019 roku do godz. 15.00 w Biurze Rady Miejskiej, II piętro, pok. 40.
Mieszkańcy Konstantynowa Łódzkiego w liczbie maksymalnie 15 osób, którzy chcieliby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, składają do przewodniczącej rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.
Raport o stanie Gminy Konstantynów Łódzki zostanie omówiony podczas IX sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w dniu 27 czerwca 2019 roku.
<ZGŁOSZENIE>