2019-06-07
Odwołany dyrektor MOK-u. Anna Walczak pełni obowiązki

Odwołany dyrektor MOK-u.
Anna Walczak pełni obowiązki

■ W Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Łódzkim trwa audyt zewnętrzny za rok 2018 obejmujący pełny zakres działalności.
■ 7 czerwca 2019 dyrektor Andrzej Cieślik złożył wypowiedzenie umowy o pracę.
■ Od 10 czerwca 2019 obowiązki dyrektora MOK-u będzie pełnić Anna Walczak.

   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim Andrzej Cieślik złożył wypowiedzenie umowy o pracę i w konsekwencji został odwołany ze stanowiska zarządzeniem Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z 7 czerwca 2019 roku. Odwołanie nastąpiło zgodnie z wymogami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
   Od 10 czerwca 2019 roku obowiązki dyrektora MOK-u pełnić będzie inspektor w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim Anna Walczak, która zostanie oddelegowana na 3 miesiące.
W najbliższym czasie Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim ogłosi otwarty konkurs, w którym wyłoniony zostanie nowy dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury.
   W Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Łódzkim trwa audyt zewnętrzny obejmujący pełny zakres działalności MOK za rok 2018.

BC