2019-06-26
XII sesja Rady Powiatu

XII sesja Rady Powiatu

Porządek obrad XII sesji Rady Powiatu Pabianickiego, 27 czerwca (czwartek) 10.00

PRZYPOMINAMY:

W czwartek 27 czerwca 2019 roku, o godz. 10.00 w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 odbędzie się XII sesja Rady Powiatu Pabianickiego.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 rok.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zielony zakątek” przy Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 roku.
11. Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie obrad XII Sesji RPP.