2019-06-26
IX sesja Rady Miejskiej

IX sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad IX sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, 27 czerwca 2019 roku (czwartek) 9:00

PRZYPOMINAMY:

W czwartek 27 czerwca 2019 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej nr 2 (parter) odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Wyznaczenie sekretarza obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
5.Sprawozdanie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z działalności między sesjami i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
6.Omówienie przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego raportu o stanie gminy za 2018 rok i przeprowadzenie debaty.
7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego wotum zaufania.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za 2018 rok,
b)absolutorium dla Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego za 2018 rok.
9.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmiany Uchwały nr III/12/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia
20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019,
b)zmiany Uchwały nr III/11/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia
20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2019-2031.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego miasta Konstantynowa Łódzkiego.
11.Interpelacje i zapytania radnych.
12.Wolne wnioski i informacje.
13.Informacje związane z organizacją pracy Rady Miejskiej.
14.Zamknięcie IX sesji.
Po obradach odbędzie się szkolenie dla radnych w sprawie ochrony danych osobowych.