2019-06-23
Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

24 czerwca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 15.00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia;
2) omówienie kontroli tematycznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej;
3) absolutorium dla Burmistrza;
4) sprawy różne.