2019-06-24
Czy w konstantynowskiej RM powstanie Klub Radnych KOALICJI EUROPEJSKIEJ?

Czy w konstantynowskiej RM powstanie Klub Radnych KOALICJI EUROPEJSKIEJ?

-------------------------------------------------------zasłyszane w Kansas

■ W Radzie Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w bieżącej kadencji funkcjonują dwa kluby radnych: Klub Radnych WSPÓLNIE DLA KONSTANTYNOWA (9 osób) oraz Klub Radnych NASZ KONSTANTYNÓW (3 osoby).
■ W RM niezrzeszeni pozostają trzej radni: Robert Bujnowicz, Marek Łopaciński i Radosław Radwański. To członkowie Platformy Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
■ Trzech niezrzeszonych radnych to już minimum, które jest wymagane do utworzenia klubu. Niezrzeszeni radni są reprezentowani w 7 z 8 komisji RM. Ich przedstawiciela brakuje tylko w Komisji skarg, wniosków i petycji. Powstanie klubu radnych zapewni tam miejsce jego przedstawicielowi.
■ Przynależność partyjna niezrzeszonych konstantynowskich radnych (PO i SLD) w kontekście sytuacji w kraju (ścisła współpraca tych partii) niemal sugeruje nazwę trzeciego klubu: Klub Radnych KOALICJI EUROPEJSKIEJ.
  
W minionej kadencji Konstantynowskie Porozumienie Samorządowe wprowadziło do naszej rady miejskiej 9 osób. Na początku bieżącej kadencji KPS już nie dysponowało większością w liczącej 15 osób radzie, ale obsadzenie 5 mandatów konkurencja uznała za spory sukces tego będącego w rozsypce stowarzyszenia. Po dobrych kilku miesiącach nowej kadencji, jednak w radzie nie ma klubu KPS i chyba nie będzie, bo z 5 radnych wprowadzonych przez KPS niezrzeszonych pozostało tylko dwóch, zresztą należących do Platformy Obywatelskiej. Tę przynależność partyjną podkreślam zawsze, bo dzisiejszy upadek KPS-u jest skutkiem systematycznego pogłębiania się dominacji partii PO w stowarzyszeniu KPS. Ten kryzys jest skutkiem sprzeniewierzenia się zasadom, które były podstawą powołania i skutecznego funkcjonowania KPS-u przez wiele lat. Co zatem czeka teraz KPS? Jaką przyszłość ma to stowarzyszenie zdominowane przez Platformę Obywatelską?
   W Radzie Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w bieżącej kadencji funkcjonują dwa kluby radnych: Klub Radnych WSPÓLNIE DLA KONSTANTYNOWA (9 osób) i Klub Radnych NASZ KONSTANTYNÓW (3 osoby). Do pierwszego ze wspomnianych przystąpiła ostatnio radna Elżbieta Jabłońska, o czym podczas obrad VI sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (25.04.2019) poinformowała przewodnicząca klubu Gabriela Szczepaniak. Elżbiecie Jabłońskiej drogi z KPS-em rozeszły się niemal przed rokiem, ale w nowej kadencji potrzebowała długiego wielotygodniowego namysłu, aby przystąpić do większościowego klubu. Może dotarły do niej opinie krążące „na mieście”, że klub ten jest dla wiceprzewodniczącej rady zbyt łaskawy.
   Teraz niezrzeszeni pozostają trzej radni: Robert Bujnowicz, Marek Łopaciński i Radosław Radwański. To już minimalna liczba radnych, którzy mogą utworzyć trzeci klub w konstantynowskiej radzie. Przynależność partyjna tych radnych (PO i SLD) w kontekście sytuacji w kraju (ścisła współpraca tych partii) sugerowałaby nazwę trzeciego klubu: Klub Radnych KOALICJI EUROPEJSKIEJ.
   W bieżącej kadencji każda s ośmiu komisji RM ma liczną obsadę. Wskazuje to na ogromną pracowitość radnych (zadeklarowaną). Grupa radnych niezrzeszonych jest wprawdzie nieliczna, ale jej reprezentanci znajdują się niemal we wszystkich komisjach rady miejskiej (w 7 z 8). Ich przedstawiciela brakuje tylko w niezwykle ważnej Komisji skarg, wniosków i petycji. Powstanie klubu radnych zapewni tam miejsce jego przedstawicielowi.
   Kryzys KPS-u w radzie miejskiej nie musi oznaczać i na pewno jeszcze nie oznacza, że to stowarzyszenie (w radzie miejskiej to właściwie partia PO) zupełnie utraciło ważną pozycję w konstantynowskim samorządzie. Raczej należy uznać, że nie występując pod swoimi auspicjami zachowuje sporą część wpływów. I intensywnie pracuje nad zwiększeniem tych wpływów.
   „Na mieście” wiadomo już, że ścisła współpraca partii tworzących Koalicję Europejską na szczeblu krajowym przekłada się na niewiele gorszą na poziomie województwa. Ostatnio wytyczne ze szczebla wojewódzkiego są intensywnie wysyłane do partyjnych organów w gminach. W Konstantynowie partyjni aktywiści już przystąpili do ich realizacji. Na razie zakulisowo.
Bernard Cichosz
…………………..
Jest to rozszerzona wersja artykułu (z dnia 27.04.2019), która znalazła się w „Wiadomościach - 43bis” nr 717/718 w rubryce Zasłyszane w Kansas.