2019-06-26
Czego nie ma w raporcie

Czego nie ma w raporcie

Uwagi REDAKTORA NACZELNEGO do Raportu o stanie gminy za rok 2018

■ W Raporcie o stanie Konstantynowa Łódzkiego za 2018 rok brakuje przejrzystego podsumowania realizacji uchwał rady miejskiej. Praktycznie raport nie zawiera w ogóle takiego podsumowania, a jest ono narzucone ustawą (Raport o stanie powiatu pabianickiego poświęca temu zagadnieniu 24 strony).
■ Raport o stanie naszej gminy pomija współpracę Konstantynowa Łódzkiego z innymi społecznościami samorządowymi jakimi są porozumienia międzygminne, stowarzyszenia JST (np.: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Nadnerzańskich, Stowarzyszenie Zwiazek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PRYM).
■ Raport nie przedstawia efektów działań wszystkich ciał konsultacyjnych działających w gminie, nawet o nich nie wspomina (np. Rada Przedsiębiorców przy Burmistrzu Konstantynowa Łódzkiego, Zespół ds. budżetu obywatelskiego, Zespół Konsultacyjny Burmistrza, Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego).
■ Informacje o sporcie nie zawierają przejrzystego zestawienia największych sukcesów poszczególnych klubów (razi podawanie obok siebie nieporównywalnych rangą osiągnięć).
   To tylko bardzo wyrywkowe uwagi po pobieżnej lekturze raportu.
Raport o stanie gminy będzie rozpatrywany podczas sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, która odbędzie się 27 czerwca 2019.
Tekst raportu o stanie gminy Konstantynów Łódzki jest dostępny w Internecie.
RAPORT>>>
Bernard Cichosz