2019-07-15
20 tys. zł dla 2 naszych klubów

20 tys. zł dla 2 naszych klubów

Wyniki IV edycji Rządowego Programu „Klub”

■ Konstantynowska Akademia Sportu Konstantynów Łódzki 10 tys. zł
■ UKS Lider Konstantynów Łódzki 10 tys. zł

9 lipca 2019 podano ostatnie (poprzednie opublikowano 10.06.2019)  wyniki IV edycji Rządowego Programu „Klub” , innowacyjnego modelu bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych. Beneficjentami Programu są dzieci i młodzież do 18. roku życia. Dofinansowaniem objęte są: zakup sprzętu sportowego, organizacja obozu oraz wynagrodzenie trenerów. Kwota wsparcia wynosi: 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych i 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

W roku 2019 Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację Programu „Klub” przeznacza kwotę 41 377 540 zł (ostateczna wysokość środków finansowych może ulec zmianie w zależności od wysokości przychodów Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).

 

Na liście klubów, którym przyznano dofinansowanie są dwa konstantynowskie kluby:
♦ Konstantynowska Akademia Sportu Konstantynów Łódzki 10 tys. zł
♦ UKS Lider Konstantynów Łódzki 10 tys. zł.

 

Na liście klubów, którym nie przyznano dofinansowania jest jeden konstantynowski klub:
♦ UKS Piątka Konstantynów Łódzki 0 zł

 

Na liście klubów, których wnioski odrzucono z przyczyn formalnych jest jeden konstantynowski klub:
♦ KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki (kwota dotacji otrzymanych w r. 2018 nie pokrywa się z kwotą dotacji wynikającą z dokumentów finansowych)


BC