2019-07-19
18 zainteresowanych 4 stanowiskami kierowniczymi (KCPR, SM, MOPS, USC)

18 zainteresowanych 4 stanowiskami kierowniczymi (KCPR, SM, MOPS, USC)

Ponowny nabór na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej

■ Upłynął termin zgłoszeń (18 lipca 2019) na 4 z 5, ogłoszonych niedawno przez Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim, naborów na kierownicze stanowiska. Jest 18 zainteresowanych 4 stanowiskami kierowniczymi (KCPR, SM, MOPS, USC).

   Przejścia na emeryturę, zwolnienia, zmiana stanowisk pracy to powody trwającej wymiany kadr na kierowniczych stanowiskach w jednostkach organizacyjnych naszej gminy (Miejski Ośrodek Kultury, Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) oraz w Straży Miejskiej i Urzędzie Stanu Cywilnego.
   Ostatnio ogłoszono nabór na następujące kierownicze stanowiska urzędnicze (w nawiasie termin składania ofert lub ostateczna ilość zgłoszonych kandydatów w przypadku upływu terminu):
– dyrektor MOK (14 sierpnia 2019 godz. 14.00),
– dyrektor KCPR (8 ofert kandydatów),
– dyrektor MOPS (4 oferty kandydatów),
– komendant Straży Miejskiej (2 oferty kandydatów),
– zastępca kierownika USC (4 oferty kandydatów).
   Wobec nierozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego 7 maja 2019 (na skutek nieuzgodnienia szczegółowych warunków pracy) Urząd Miejski ponownie ogłosił (4 lipca 2019) nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim. Na pierwszy nabór wpłynęły trzy oferty, na ponowny - dwie.
BC