2019-07-23
Nowi dyrektorzy: Monika Łakomska (KCPR) i Joanna Markiewicz (MOPS)

Nowi dyrektorzy: Monika Łakomska (KCPR) i Joanna Markiewicz (MOPS)

Trwa procedura rekrutacyjna na kierownicze stanowiska samorządowe.

■ Dyrektorem KCPR zostanie Monika Łakomska (od 30 lipca 2019)
■ Dyrektorem MOPS zostanie Joanna Markiewicz (od 29 lipca 2019)
Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim poinformował, że na posiedzeniu komisji rekrutacyjnej (22.07.2019 r.) przeprowadzono rozmowy z kandydatami na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w: Straży Miejskiej (2 osoby), Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (4), Konstantynowskim Centrum Pomocy Rodzinie (8) oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego (2). Po posiedzeniu komisja zarekomendowała kandydatów na poszczególne stanowiska. Następnego dnia rozpoczęło się uzgadnianie szczegółowych warunków zatrudnienia.
Nowym dyrektorem KCPR będzie Monika Łakomska (od 30 lipca 2019 r.). Monika Łakomska ukończyła studia magisterskie na kierunku finanse i rachunkowość oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania placówkami opieki społecznej. Od 2016 roku pracuje w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie Łódzkim na stanowisku sekretarza szkoły.
Na stanowisku dyrektora MOPS zatrudniona zostanie Joanna Markiewicz (od 29 lipca 2019 roku). Joanna Markiewicz ukończyła studia magisterskie na kierunku zarządzanie o specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi w zakresie psychologii doradztwa i doradztwa zawodowego, posiada też specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Od grudnia 2008 roku pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, gdzie jest zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. administracyjno-osobowych oraz inspektora ochrony danych.
W pozostałych dwóch konkursach procedura rekrutacyjna nie została jeszcze zakończona.
UM jednocześnie przypomina, że także dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim ogłosił nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. Poszukiwany jest główny księgowy. Dokumenty aplikacyjne można składać do 31 lipca 2019 roku.
Trwa również konkurs na dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury. Oferty można składać do 14 sierpnia 2019 roku do godz. 14.00.