2019-08-04
Aktywność obowiązkiem radnych

Aktywność obowiązkiem radnych

II Ranking Aktywności Radnych. Aktywność konstantynowskich radnych. VIII kadencja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (2018-2023)

   Rozpoczęła się już na dobre VIII kadencja samorządu gminnego. W minionej kadencji po raz pierwszy podsumowaliśmy aktywność radnych Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim. Z tego powstał RANKING AKTYWNOŚCI RADNYCH. Teraz przystąpiliśmy do opracowania II edycji RAR.
   Dotychczas (stan na 20 lipca 2019) – w rozpoczętej niemal przed rokiem VIII kadencji (2018-2023) – odbyło się 9 sesji i 48 posiedzeń komisji rady miejskiej. Radni złożyli łącznie 6 interpelacji do burmistrza.
   Przygotowujemy rankingowe podsumowanie aktywności radnych w całej VIII kadencji (2018-2023). Uwzględnimy w nim:
1/ inicjatywy uchwałodawcze,
2/ spotkania z wyborcami,
3/ stały kontakt z mieszkańcami,
4/ interpelacje do burmistrza,
5/ nieobecność na sesjach,
6/ nieobecność na posiedzeniach komisji.
Powyższe pola aktywności posłużą do opracowania 6 rankingów cząstkowych. Klasyfikacja ogólna Rankingu Aktywności Radnych (RAR) powstanie po zsumowaniu punktów.
Za pierwsze cztery czynniki mające cechy przedsięwzięcia radnym będziemy dodawać punkty, a za dwa pozostałe mające cechy zaniechania radnym zostaną odjęte punkty. Skalę punktową dla wszystkich wspomnianych czynników sporządziliśmy według naszej subiektywnej oceny.
   Do sporządzenia rankingu przyjęliśmy punktację:
+ 30 za inicjatywę uchwałodawczą (projekt uchwały przedłożony radzie miejskiej);
+ 10 za spotkanie z wyborcami (odnotowane w Samorządowym Portalu Internetowym Konstantynowa Łódzkiego);
+ 10 (max) za stały kontakt (podany w Samorządowym Portalu Internetowym Konstantynowa Łódzkiego) z mieszkańcami (przez ponad pół kadencji: 1/posiadanie osobistego profilu w internetowych mediach społecznościowych +10, 2/ posiadanie własnej interaktywnej strony internetowej +10, 3/ upubliczniony kontakt telefoniczny +5, 4/ upubliczniony konakt za pośrednictwem poczty elektronicznej +5);
+ 9 za interpelację do burmistrza (złożoną i odnotowaną w Samorządowym Portalu Internetowym Konstantynowa Łódzkiego);
– 6 za nieobecność na sesji RM (odnotowaną w protokóle);
– 3 za nieobecność na posiedzeniu komisji RM (odnotowaną w protokóle).
W najbliższych dniach rankingi cząstkowe i na koniec pierwsze notowanie II edycji RANKINGU AKTYWNOŚCI RADNYCH (VIII kadencja RM, 2018-2023).


Bernard Cichosz