2019-08-05
Radni bez inicjatywy?

Radni bez inicjatywy?

II Ranking Aktywności Radnych. Inicjatywy uchwałodawcze konstantynowskich radnych. VIII kadencja RM (2018-2023), stan na dzień 20.07.2019

■ Żaden radny nie wykazał się (formalnie) inicjatywą uchwałodawczą.
■ Radny może podejmować inicjatywy uchwałodawcze.
  
Radni (zgodnie z § 53.1.Statutu Miasta) mogą dysponować inicjatywą uchwałodawczą. W uzasadnieniu żadnej z uchwał bieżącej kadencji nie znaleźliśmy wskazania radnego – inicjatora podjęcia uchwały, co oznacza, że wszystkie zainicjował burmistrz. To może nie być zgodne z prawdą, bo według nieoficjalnych informacji radni Dariusz Korczyński i Marek Łopaciński zapewne byli inicjatorami jednej z uchwał. Podobne przypadki miały miejsce w poprzednich kadencjach.
W konsekwencji żaden radny dotychczas nie wykazał się (formalnie) inicjatywą uchwałodawczą. Ta forma aktywności jest przez nas punktowana najwyżej (+ 30 punktów za inicjatywę uchwałodawczą, czyli projekt uchwały przedłożony radzie miejskiej). Nie bez znaczenia jest fakt, że nie ma ograniczeń ilości podejmowanych inicjatyw uchwałodawczych.

   Radni minionej kadencji też nie byli chętni do korzystania ze swoich uprawnień w tym obszarze aktywności samorządowej. Przez 4 lata tylko dwóch radnych wykazało się inicjatywą uchwałodawczą. Za ich sprawą rada miejska procedowała łącznie 6 projektów uchwał.

Dodajmy, że od niedawna inicjatywą uchwałodawczą dysponują również sami mieszkańcy.


II Ranking Aktywności Radnych
(stan na dzień 21.07.2019)
INICJATYWY UCHWAŁODAWCZE
(wszyscy radni bez punktów)

 

Bernard Cichosz

 

<Aktualizacja: 2019-08-05>