2019-08-06
Radni zapomnieli o wyborcach?

Radni zapomnieli o wyborcach?

II Ranking Aktywności Radnych. Spotkania konstantynowskich radnych z wyborcami. VIII kadencja RM (2018-2023), stan na dzień 20.07.2019

■ Żaden radny nie zorganizował dotychczas spotkania z wyborcami.

■ Radny odbywa spotkania ze swoimi wyborcami (nie rzadziej niż raz w roku)
Spotkania radnego z wyborcami umożliwiają mieszkańcom aktywne i świadome uczestnictwo w rozstrzygnięciach na rzecz gminy. W okresie między wyborami to uczestnictwo następuje za pośrednictwem organów gminy, a podczas wyborów czy referendum następuje rozliczenie tych organów z realizacji wspomnianego pośrednictwa.
Zgodnie ze Statutem Miasta (§ 73.1.) spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywać nie rzadziej niż raz w roku. Punktacja za ten element aktywności jest wysoka (+10), a na dodatek nie ma ograniczeń w ilości organizowanych spotkań.
Przypomnijmy, że w minionej kadencji przez 4 lata tylko trzech radnych spotykało się po 4 razy ze swoimi wyborcami wypełniając statutowy obowiązek. Dwóch radnych nie miało żadnego spotkania z wyborcami. Czy po kampanii wyborczej radni zapominają o swoich wyborcach?
Punkty przyznajemy radnym za spotkanie odnotowane w Samorządowym Portalu Internetowym Konstantynowa Łódzkiego.

II Ranking Aktywności Radnych
(stan na dzień 20.07.2019)
SPOTKANIA Z WYBORCAMI
(wszyscy radni bez punktów)

 

Bernard Cichosz