2019-08-07
Internet szansą na stały kontakt

Internet szansą na stały kontakt

II Ranking Aktywności Radnych. Stały kontakt konstantynowskich radnych z mieszkańcami. VIII kadencja RM (2018-2023), stan na dzień 20.07.2019

■ Nikt nie zdobył punktów za stały kontakt z mieszkańcami (zgodnie z zasadami pierwsza ocena za ten element nastąpi dopiero w połowie kadencji).
■ Radny utrzymuje stały kontakt („stałą więź”) z mieszkańcami gminy.

   Internet jest szansą mieszkańców na stały kontakt z radnym. Kontakt w sieci może mieć różne formy: 1/ poprzez wykorzystanie osobistego profilu radnego w internetowych mediach społecznościowych (+10 punktów) lub interaktywną stronę internetową (+10). Maksymalną liczbę punktów (+10) za aktywność w tym obszarze radny może uzyskać również upubliczniając łącznie: 1/ swój „służbowy” e-mail radnego (+5) oraz 2/ nr telefonu (+5).
Warunkiem otrzymania punktów w rankingu jest podanie wspomnianych informacji w Samorządowym Portalu Internetowym Konstantynowa Łódzkiego oraz możliwość korzystania przez mieszkańców z tego kontaktu przez ponad połowę kadencji (to przesądza, że pierwsza ocena za ten element nastąpi dopiero w połowie kadencji).
   Od niedawna, w części po interwencjach i sugestiach naszej redakcji, mieszkańcy dysponują „służbowymi” adresami poczty elektronicznej każdego radnego. Adresy są umieszczone w Samorządowym Portalu Internetowym Konstantynowa Łódzkiego w zakładce PORTAL RADY MIEJSKIEJ/RADNI. Redakcja zrobiła już następny krok: domagamy się od urzędu miejskiego i od samych radnych, aby tam (w PORTALU RADY MIEJSKIEJ) znalazły się informacje o innych formach kontaktu z radnym (1/ adres osobistego profilu radnego w internetowych mediach społecznościowych, 2/ adres interaktywnej strony internetowej, 3/ nr telefonu). Są już efekty! Radny Dariusz Stelmasiak umieścił wczoraj we wspomnianym portalu adres swojego osobistego profilu radnego na Facebooku.
   Zadbanie o poprawę stałej więzi radnego z mieszkańcami wymaga tylko dobrej woli radnych. Na ich prośbę urząd miejski na pewno upubliczni te dane. Problemem może być tylko posiadanie profilu czy strony internetowej, bo nie wszyscy radni w pełni korzystają z Internetu, ale skoro każdy z nich ma już „służbowy” e-mail radnego to następne kroki nie będą niemożliwe. W dobie mediów elektronicznych codzienne korzystanie z nich nie powinno sprawiać obu stronom (radnym i mieszkańcom) żadnych kłopotów.
  W minionej kadencji punkty za stały kontakt z mieszkańcami na zakończenie rankingu zdobyło tylko pięcioro radnych.

II Ranking Aktywności Radnych
(stan na dzień 20.07.2019)
STAŁY KONTAKT Z MIESZKAŃCAMI
(wszyscy radni bez punktów)

 

Bernard Cichosz