2019-08-09
Czy obecni zawsze biorą udział?

Czy obecni zawsze biorą udział?

II Ranking Aktywności Radnych. Nieobecność konstantynowskich radnych na sesjach. VIII kadencja RM (2018-2023), stan na dzień 20.07.2019

■ Nieobecność na sesjach (po jednej) odnotowało już sześcioro radnych (Robert Bujnowicz, Marek Łopaciński, Aneta Malczewska, Sławomir Młynarczyk, Dariusz Stelmasiak, Michał Szymczak).
■ Radny jest obowiązany brać udział w sesjach rady gminy.
  
Ustawa o samorządzie gminnym zawiera zapis zobowiązujący radnego do brania udziału, a nie tylko do bycia obecnym na sesjach (i posiedzeniach komisji). Podstawowym przejawem sprawowania mandatu radnych jest ich udział w sesjach rady.

   W bieżącej kadencji nieobecność na sesjach (po jednej) odnotowało już sześcioro radnych (Robert Bujnowicz, Marek Łopaciński, Aneta Malczewska, Sławomir Młynarczyk, Dariusz Stelmasiak, Michał Szymczak).

   W minionej kadencji wszyscy radni przez 4 lata „zaliczyli” łącznie 29 nieobecności. To oznacza, że aktywność w analizowanym tu obszarze powinności radnego jest w obu kadencjach na zbliżonym poziomie. Można jednak postawić pytanie: czy obecność na sesji zawsze oznacza branie w niej udziału? Zważywszy, że kluby radnych rzadko przedstawiają swoje stanowisko w dyskusji na sesji (i nie wszyscy są członkami dwóch funkcjonujących klubów) można oczekiwać na liczniejsze indywidualne wypowiedzi i opinie każdego radnego.
   Punktacja za ten element aktywności nie jest zbyt znacząca (-6), a ilość zwoływanych sesji w porównaniu do niżej punktowanych nieobecności na posiedzeniach komisji (-3) jest zdecydowanie mniejsza.
II Ranking Aktywności Radnych
(stan na dzień 20.07.2019)
NIEOBECNOŚĆ NA SESJACH
<miejsce / liczba nieobecności* – nazwisko i imię radnego – punkty>
1-9/0 – CZEKAJEWSKA Jadwiga Teresa 0
1-9/0 – JABŁOŃSKA Elżbieta Anna 0
1-9/0 – JAKUBOWSKI Jacek Piotr 0
1-9/0 – KORCZYŃSKI Dariusz Janusz 0
1-9/0 – MATYJAK Małgorzata 0
1-9/0 – RADWAŃSKI Radosław Antoni 0
1-9/0 – SUDRA Konrad Wiktor 0
1-9/0 – SZCZEPANIAK Gabriela Jadwiga 0
1-9/0 – SZYMONOWICZ Beata Lidia 0
10-15/ 1 – BUJNOWICZ Robert –6
10-15/1 – ŁOPACIŃSKI Marek Ireneusz –6
10-15/1 – MALCZEWSKA Aneta Urszula –6
10-15/1 – MŁYNARCZYK Sławomir –6
10-15/1 – STELMASIAK Dariusz Marek –6
10-15/1 – SZYMCZAK Michał Jan –6

 

Opracowanie rankingu: Bernard Cichosz