2019-08-11
II Ranking Aktywności Radnych

II Ranking Aktywności Radnych

RAR. Pierwsze notowanie II edycji (2018-2023)

■ Najaktywniejszy radny bieżącej kadencji (2018-2023): Marek Łopaciński
■ Najmniej aktywny radny bieżącej kadencji (2018-2023): Dariusz Stelmasiak

   Po zakończeniu minionej kadencji (2014-2018) po raz pierwszy opracowaliśmy końcowe notowanie I RANKINGU AKTYWNOŚCI RADNYCH. W bieżącej VIII kadencji przystąpiliśmy do opracowania II RAR. W ostatnich dniach publikowaliśmy rankingi cząstkowe. Dzisiaj pierwsze notowanie II edycji RAR. Na czele radny niezrzeszony, ale dwóch innych radnych pozostających poza klubami zajmuje już dalsze miejsca. W konstantynowskiej radzie miejskiej są dwa kluby: ośmioosobowy WSPÓLNIE DLA KONSTANTYNOWA (WdK) i trzyosobowy NASZ KONSTANTYNÓW (NK). Trzech radnych pozostaje bez przynależności klubowej (bpk).
   W Samorządowym Portalu Internetowym Konstantynowa Łódzkiego w zakładce PORTAL RADY MIEJSKIEJ/RADNI brakuje informacji o przynależności klubowej każdego radnego. Trudno też w PORTALU doszukać się też pełnych składów klubów radnych.
■■■ II Ranking Aktywności Radnych (2018-2013)
(stan na dzień 20.07.2019)
PIERWSZE NOTOWANIE II EDYCJI RAR
<miejsce / nazwisko i imię radnego (klub radnych) – punkty>
1/ ŁOPACIŃSKI Marek Ireneusz (bpk) +21
2-4/ JABŁOŃSKA Elżbieta Anna (WdK) –3
2-4/ JAKUBOWSKI Jacek Piotr (WdK) –3
2-4/ MATYJAK Małgorzata (WdK) –3
5-6/ CZEKAJEWSKA Jadwiga Teresa (WdK) –6
5-6/ KORCZYŃSKI Dariusz Janusz (WdK) –6
7/ SZYMONOWICZ Beata Lidia (WdK) –9
8-10/ BUJNOWICZ Robert (bpk) –12
8-10/ RADWAŃSKI Radosław Antoni (bpk) –12
8-10/ SZYMCZAK Michał Jan (NK) –12
11-13/ MALCZEWSKA Aneta Urszula (NK) –15
11-13/ SUDRA Konrad Wiktor (WdK) –15
11-13/ SZCZEPANIAK Gabriela Jadwiga (WdK) –15
14/ MŁYNARCZYK Sławomir (NK) –24
15/ STELMASIAK Dariusz Marek (WdK) –27

 

Przy podsumowaniu rankingów cząstkowych zgrupujmy nasze uwagi, które zaprezentowaliśmy wcześniej w kilku artykułach.
■ Żaden radny nie wykazał się (formalnie) inicjatywą uchwałodawczą.
■ Żaden radny nie zorganizował dotychczas spotkania z wyborcami.
■ Nie przyznaliśmy punktów za stały kontakt z mieszkańcami (zgodnie z zasadami ocena za ten element nastąpi dopiero w połowie kadencji).
■ Nieliczne interpelacje są dziełem tylko czworga radnych (Marek Łopaciński 3, Sławomir Młynarczyk 1, Aneta Malczewska 1, Dariusz Stelmasiak 1).
■ Nieobecność na sesjach (po jednej) odnotowało już sześcioro radnych (Robert Bujnowicz, Marek Łopaciński, Aneta Malczewska, Sławomir Młynarczyk, Dariusz Stelmasiak, Michał Szymczak).
■ Nieobecność na posiedzeniach komisji (od jednej do nawet dziesięciu) „zaliczyło” już czternaścioro radnych. „Czyste” konto ma tylko Marek Łopaciński.
Nabierają one pełnego znaczenia w kontekście następujących stwierdzeń wynikających literalnie z ustawy o samorządzie gminnym (i w części ze Statutu Miasta):
■ Radny może podejmować inicjatywy uchwałodawcze.
■ Radny odbywa spotkania ze swoimi wyborcami (nie rzadziej niż raz w roku).
■ Radny utrzymuje stały kontakt („stałą więź”) z mieszkańcami gminy.
■ Radny może kierować interpelacje do burmistrza.
■ Radny jest obowiązany brać udział w sesjach rady gminy.
■ Radny jest obowiązany brać udział w pracach komisji rady gminy.

 

Opracowanie rankingu: Bernard Cichosz

 

POLECAMY:
2019-08-04 Aktywność obowiązkiem radnych
2019-08-05 Radni bez inicjatywy?
2019-08-06 Radni zapomnieli o wyborcach?
2019-08-07 Internet szansą na stały kontakt
2019-08-08 Radni nie widzą problemów?
2019-08-09 Czy obecni zawsze biorą udział?

2019-08-10 Radni nie uczestniczą w komisjach RM