2019-08-25
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

26 sierpnia 2019 roku (poniedziałek) 15.30

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (sala konferencyjna - parter) z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;

2) zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:

a) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego - (druk 88),

b) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego – (druk 89),

3) sprawy różne.