2019-08-25
Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Budżetu i Finansów

26 sierpnia 2019 roku (poniedziałek) 14.30

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji,

2) zaopiniowanie projektów Uchwał RM w sprawie:

a) zmiany Uchwały nr III/12/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019,

b) zmiany Uchwały nr III/11/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2019-2031,

3) sprawy różne.