2019-08-26
Komisja doraźna do rozpatrywania wniosków o nadanie tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Konstantynowa Łódzkiego" i „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego”

Komisja doraźna do rozpatrywania wniosków o nadanie tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Konstantynowa Łódzkiego" i „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego”

27 sierpnia 2019 roku (wtorek) 15.00

Posiedzenie Komisji doraźnej odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2019 roku (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;

2) rozpatrzenie 2 wniosków i zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego”;

3) sprawy różne.