2019-08-26
Komisja Statutowa

Komisja Statutowa

27 sierpnia 2019 roku (wtorek) 15.30

Posiedzenie Komisji Statutowej odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2019 roku (wtorek) o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (sala konferencyjna - parter) z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;

2) omówienie zmian w statucie proponowanych przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego;

3) analiza zmian koniecznych do wprowadzenia do statutu;

4) ustalenie terminu wprowadzenia tekstu jednolitego statutu;

5) sprawy różne.