2019-08-27
Komisja Infrastruktury Społecznej

Komisja Infrastruktury Społecznej

28 sierpnia 2019 roku (środa) 15.00

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2019 roku (środa) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,

2) przygotowanie szkół podstawowych do roku szkolnego 2019/2020,

3) informacje organizacyjne dot. Święta Miasta 2019,

4) informacja dot. renowacji boiska trawiastego na Placu Wolności 60 oraz stanu technicznego pływalni miejskiej w Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim,

5) przedstawienie sprawozdania z audytu przeprowadzonego w Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Łódzkim,

6) zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:

a) upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,

b) zmiany Uchwały nr IX/87/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego miasta Konstantynowa Łódzkiego,

7) sprawy różne.