2019-08-29
Ks. Marian Bańbuła zasłużony

Ks. Marian Bańbuła zasłużony

Nadano tytuł Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego

W czwartek 29 sierpnia 2019, podczas X sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim podjęto dwie uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego. Jedną z nich tytuł ten przyznano ks. Marianowi Bańbule. Poniżej uzasadnienie do projektu uchwały rady miejskiej.
Uzasadnienie

   Ksiądz kanonik Marian Bańbuła na proboszcza parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Konstantynowie Łódzkim został mianowany 10 sierpnia 2009 roku. Konstantynowskiej parafii przewodził przez dziesięć lat. Ten jubileusz, zbiegający się z zakończeniem wykonywania obowiązków duszpasterskich w naszym mieście i przejściem na emeryturę, jest doskonałą okazją do podsumowania i uhonorowania działań księdza proboszcza na rzecz parafii i wspólnoty samorządowej.
   Wieloletnia obecność i zaangażowanie duchowe księdza proboszcza podczas uroczystości kościelnych oraz miejskich odbywających się w Konstantynowie Łódzkim, zawsze stanowiła wyraz troski o naszą społeczność.
   To z inicjatywy księdza Mariana Bańbuły powołany został Parafialny Zespół Caritas, działający przy parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, który wraz z Szkolnym Kołem Caritas przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie Łódzkim niesie pomoc potrzebującym z naszej gminy. Ksiądz Bańbuła niejednokrotnie w swoich kazaniach i działaniach Caritas podkreślał, by nie przechodzić obojętnie obok losu drugiego człowieka i dzielić się darem serca z innymi.
   Co ważne, dzięki ogromnemu zaangażowaniu oraz umiejętnościom organizacyjnym ks. Marian Bańbuła w 2018 roku doprowadził do renowacji wieży kościelnej w świątyni przy pl. Kościuszki 4/5. Była to kompleksowa inwestycja, która budziła radość wśród parafian, a także udoskonaliła wizerunek naszego miasta.
   Ksiądz Marian Bańbuła przez lata angażował się w kultywowanie lokalnych tradycji i pielęgnowanie pamięci historycznej miasta, m.in. w przygotowanie organizowanych w Konstantynowie Łódzkim obchodów przypadającego 1 marca Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
   W wyniku starań ks. Mariana Bańbuły 1 października 2016 Konstantynów Łódzki był miejscem archidiecezjalnych obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski. Dokonano wtedy poświecenia pomnika upamiętniającego męczeństwo 310 kapłanów uwięzionych w niemieckim obozie koncentracyjnym w Konstantynowie Łódzkim. Przed budynkiem obozowym przy ul. Łódzkiej 27 odbyło się odsłonięcie i poświęcenie nowych tablic pamiątkowych. Pierwsza z nich informuje o tysiącach Polaków i osobach innych narodowości więzionych i zamordowanych w latach 1940-1945 w niemieckim obozie koncentracyjnym mieszczącym się w tym budynku. Druga poświęcona jest kapłanom uwięzionym 6 października 1941 roku przez niemieckich okupantów w obozie koncentracyjnym w Konstantynowie Łódzkim przed wywiezieniem ich 30 października 1941 roku do Obozu Koncentracyjnego Dachau.
   Nadanie tytułu Zasłużonego dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego księdzu kanonikowi Marianowi Bańbule wynika przede wszystkim z potrzeby utrwalenia w pamięci współczesnych i przyszłych pokoleń człowieka szczególnie związanego z Konstantynowem Łódzkim oraz uznania jego osiągnięć i przedsięwzięć zainicjowanych dla dobra gminy i mieszkańców.
   Dokonania księdza kanonika Mariana Bańbuły na niwie popularyzacji wiedzy historycznej o dziejach Konstantynowa Łódzkiego, troski o lokalne miejsca pamięci i zabytki, a także zaangażowanie w krzewienie idei patriotycznych i popularyzację działalności charytatywnej z pewnością zasługują na uhonorowanie tytułem Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego.