2019-08-29
Wielkie otwarcie

Wielkie otwarcie

30 sierpnia 2019 (piątek) 9:00 filia firmy NOWIMED SKLEPY MEDYCZNE w Konstantynowie Łódzkim, ul. Sucharskiego 1/3

W piątek 30 sierpnia 2019 o godz. 9:00 startuje filia firmy NOWIMED SKLEPY MEDYCZNE w Konstantynowie Łódzkim, ul. Sucharskiego 1/3. 𝐙 𝐭𝐞𝐣 𝐨𝐤𝐚𝐳𝐣𝐢 – 𝐰𝐞 𝐰𝐬𝐩𝐨́ł𝐩𝐫𝐚𝐜𝐲 𝐳 𝐦𝐚𝐫𝐤𝐚̨ 𝐂𝐨𝐫𝐛𝐛𝐲 firma 𝐨𝐠ł𝐚𝐬𝐳𝐚 𝐛𝐞𝐳𝐩ł𝐚𝐭𝐧𝐞 𝐛𝐚𝐝𝐚𝐧𝐢𝐞 𝐬𝐭𝐨́𝐩 𝐏𝐨𝐝𝐨𝐬𝐜𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞𝐦 𝟐𝐃 𝐧𝐚 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐟𝐨𝐫𝐦𝐢𝐞 𝐬𝐢ł 𝐫𝐞𝐚𝐤𝐜𝐣𝐢. Konsultacja obejmuje: 1) Wywiad kliniczny, 2) Komputerowe badanie statyczne, 3) Komputerowe badanie dynamiczne, 4) Analiza i omówienie wyników z pacjentem, 5) Dobór odpowiednich wkładek profilaktyczno-ortopedycznych do zakupienia na miejscu. Termin: 30.08.2018 (piątek), zapisy pod nr tel. 531 770 210.
www.nowimed.pl