2019-09-02
Komendant Straży Miejskiej Waldemar Stegliński

Komendant Straży Miejskiej Waldemar Stegliński

2 września 2019 nowy komendant Straży Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim rozpoczął pracę.

Waldemar Stegliński jest nowym Komendantem Straży Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim. Podczas sierpniowego naboru uzyskał najwyższą liczbę punktów w postępowaniu konkursowym oraz spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Pracę w Konstantynowie Łódzkim rozpoczął 2 września.
Przez niemal całe życie zawodowe Waldemar Stegliński związany był z działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa społecznego. Ukończył kierunek pn. bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Policyjnej w Szczytnie. W latach 1991-2019 pracował w Policji. W Wydziale Patrolowo-Interwencyjnym Komendy Miejskiej Policji w Łodzi dowodził blisko stu funkcjonariuszami. Był również Naczelnikiem Wydziału Prewencji VI Komisariatu Policji KMP w Łodzi.
Waldemar Stegliński posiada duże doświadczenie w zakresie planowania i organizowania pracy podległych funkcjonariuszy, prewencji, nadzorowania czynności zmierzających do ograniczenia przestępczości nieletnich, reagowania w przypadku przestępstw lub wykroczeń, zabezpieczania imprez masowych, muzycznych, sportowych oraz zgromadzeń publicznych, a także organizowania spotkań z mieszkańcami, współdziałania z Policją, Strażą Miejską, MOPS i innymi instytucjami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jego kandydatura na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim uzyskała pozytywną opinię Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.
O stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim podczas sierpniowego naboru ubiegało się 2 kandydatów.
<Materiał (tekst i zdjęcie) Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim>