2019-09-13
Poseł Tomasz Rzymkowski w Konstantynowie Łódzkim

Poseł Tomasz Rzymkowski w Konstantynowie Łódzkim

14 września 2019 (sobota)

Poseł Tomasz Rzymkowski na zaproszenie Stowarzyszenia „Zrównoważony Rozwój ‒ Geotermia w Polsce” im. Św. Królowej Jadwigi Oddział w Konstantynowie Łódzkim przybędzie w sobotę 14 września 2019 do Konstantynowa Łódzkiego na obchody Święta Miasta. W planie wizyty m.in. bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami na targowisku przy ulicy Sucharskiego. Od godziny 15 do 17 posła będzie można spotkać na obiektach CSiR na pl. Wolności 60 gdzie będzie, w świątecznej atmosferze, swobodnie rozmawiał z burmistrzem Robertem Jakubowskim i innymi reprezentantami lokalnego samorządu m.in. na temat rozwoju gminy Konstantynów Łódzki.
MP
…………………….......
Tomasz Rzymkowski jest posłem kończącej się VIII kadencji Sejmu RP. W najbliższych wyborach do Sejmu kolejnej kadencji będzie kandydował w okręgu nr 11 (Sieradz) z listy Prawa i Sprawiedliwości (poz. 6).
Poseł pracuje w następujących komisjach sejmowych:
Komisja Finansów Publicznych,
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka,
Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych,
Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.
Tomasz Rzymkowski jest doktorem nauk prawnych.
Ukończona szkoła:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Prawo - magister (2010);
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Europejskie Studia Samorządowe (2010) - studia podyplomowe;
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Rachunkowości Gospodarstw Rolniczych i Przedsiębiorstw (2011) - studia podyplomowe;
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Nauki prawne - doktor (2018).