2019-09-14
Polska pod Krzyżem

Polska pod Krzyżem

Modlitwa w intencji Polski, 14 września 2019 (sobota)

Tysiące wiernych staną w sobotę 14 września 2019 wspólnie pod krzyżem, by modlić się za Polskę. Akcja pod hasłem „Polska pod Krzyżem” odbędzie się w Kruszynie koło Włocławka. To odpowiedź na narastające ataki na katolików zarówno w Polsce, jak i na świecie. Wydarzenie transmitować będzie Telewizja Trwam (godz. 11.00).
Poniżej fragmenty homilii* Jana Pawła II POLSKA POTRZEBUJE DZISIAJ LUDZI SUMIENIA (Skoczów, 22 maja 1995. HOMILIA W CZASIE MSZY ŚW. ODPRAWIONEJ NA WZGÓRZU „KAPLICÓWKA").
Na drogach ludzkich sumień, nieraz tak trudnych i tak bardzo powikłanych, Bóg postawił wielki drogowskaz, który życiu ludzkiemu nadaje kierunek i ostateczny sens. Jest nim krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa. /…/
Krzyż Chrystusowy to znak naszego zbawienia - znak naszej wiary i znak naszej nadziei. /…/
Na naszej polskiej ziemi krzyż ma długą, już ponad tysiącletnią historię. Jest to historia zbawienia, która wpisuje się w historię tej wielkiej wspólnoty ludzkiej, jaką jest naród. W okresach najcięższych dziejowych prób naród szukał i znajdował siłę do przetrwania i do powstania z dziejowych klęsk właśnie w nim - w Chrystusowym Krzyżu! I nigdy się nie zawiódł. Był mocny mocą i mądrością Krzyża! Czy można o tym nie pamiętać?! /…/
Na tym wielkim wirażu ojczystej historii, kiedy decyduje się przyszły kształt Rzeczypospolitej, papież - wasz rodak, nie przestaje was prosić, abyście to dziedzictwo Chrystusowego krzyża na nowo z wiarą i miłością przyjęli. Abyście krzyż Chrystusa na nowo, w sposób wolny i dojrzały wybrali, tak jak wybrał go kiedyś św. Jan Sarkander i tylu innych świętych i męczenników. Abyście podjęli odpowiedzialność za obecność krzyża w życiu każdego i każdej z was, w życiu waszych rodzin i w życiu tej wielkiej wspólnoty, jaką jest Polska. Brońcie go! Mówi bowiem Apostoł: "Przechowujemy (...) ten skarb w naczyniach glinianych" (2 Kor 4,7).
Chrystus czeka na naszą odpowiedź... /…/
…………………………………………..

* https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/skoczowh_22051995.html
opr. mg/mg
Copyright © by L'Osservatore Romano (7/1995) and Polish Bishops Conference
Data publikacji: 2004-06-09