2019-09-14
Całodzienna wizyta w naszym mieście

Całodzienna wizyta w naszym mieście

Poseł Tomasz Rzymkowski w Konstantynowie Łódzkim, 14 września 2019

■ W sobotę 14 września 2019 poseł Tomasz Rzymkowski odbył całodzienną wizytę w Konstantynowie Łódzkim. Rozmawiał m.in. z reprezentantami konstantynowskich struktur Prawa i Sprawiedliwości (na zdj. poseł z przewodniczącą Haliną Cyrulską i radnym powiatowym PiS Krzysztofem Waligórskim, z lewej).

W sobotę 14 września 2019 poseł Tomasz Rzymkowski, na zaproszenie Stowarzyszenia „Zrównoważony Rozwój ‒ Geotermia w Polsce” im. Św. Królowej Jadwigi Oddział w Konstantynowie Łódzkim, gościł w naszym mieście. Głównym punktem całodziennej wizyty był udział w obchodach Święta Miasta. Były też m.in. bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami na targowisku przy ulicy Sucharskiego oraz na obiektach CSiR (na pl. Wolności 60) – podczas obchodów Święta Miasta. Tam też, w świątecznej atmosferze, swobodnie rozmawiał z burmistrzem Robertem Jakubowskim i innymi reprezentantami konstantynowskiego samorządu. O oświacie rozmawiał z prowadzącymi konstantynowskie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Beatą i Krzysztofem Wielkopolanami wyróżnionymi tytułem Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego. Kibicował też konstantynowskim zespołom rozgrywającym w klasie A pojedynek derbowy.
Posłowi starczyło czasu na udzielenie wywiadu dla „Wiadomości - 43bis” (tekst ukaże się na koniec września). Nie zabrakło też rozmów z reprezentantami konstantynowskich struktur Prawa i Sprawiedliwości (na zdj. Tomasz Rzymkowski z przewodniczącą Haliną Cyrulską i radnym powiatowym PiS Krzysztofem Waligórskim, z lewej).
BC
<Aktualizacja; 2019-09-15>
…………………………
Tomasz Rzymkowski jest posłem kończącej się VIII kadencji Sejmu RP. W najbliższych wyborach do Sejmu kolejnej kadencji będzie kandydował w okręgu nr 11 (Sieradz) z listy Prawa i Sprawiedliwości (poz. 6).
Poseł pracuje w następujących komisjach sejmowych:
Komisja Finansów Publicznych,
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka,
Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych,
Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.
Tomasz Rzymkowski jest doktorem nauk prawnych.
Ukończona szkoła:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Prawo - magister (2010);
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Europejskie Studia Samorządowe (2010) - studia podyplomowe;
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Rachunkowości Gospodarstw Rolniczych i Przedsiębiorstw (2011) - studia podyplomowe;
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Nauki prawne - doktor (2018).