2019-09-18
Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej

19 września 2019 roku (czwartek) o godz. 15.00

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej odbędzie się 19 września 2019 roku (czwartek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter).
Porządek obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
2) rozpatrzenie podań o umieszczenie na liście osób oczekujących na przydział mieszkania,
3) przekazanie informacji o osobach piszących w sprawie przyśpieszenia przydziału lokalu,
4) przydział lokali,
5) podsumowanie i omówienie działalności Komisji Mieszkaniowej w I półroczu,
6) podsumowanie i omówienie ilości wydanych decyzji i ilości wypłaconych dodatków mieszkaniowych w I półroczu,
7) omówienie spraw związanych z eksmisjami,
8) różne.