2019-09-25
XI sesja Rady Miejskiej

XI sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, 26 września 2019 roku (czwartek) 9:00

PRZYPOMINAMY:

W czwartek 26 września 2019 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 2 (parter) odbędzie się XI sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Wyznaczenie sekretarza obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z X sesji.
5.Sprawozdanie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z działalności między sesjami i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
6.Informacja z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za I półrocze 2019 roku, przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr III/12/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/390/09 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstantynów Łódzki.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Konstantynowa Łódzkiego.
10.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Wolne wnioski i informacje.
12.Informacje związane z organizacją pracy Rady Miejskiej.
13.Zamknięcie XI sesji.